Avrasya Üniversitesi

Avrasya Üniversitesi le ilgili blog sayfamız.

Avrasya Üniversitesi

2
Aralık

Avrasya Üniversitesi

Yazan:Doping Hafıza | | Yorumlar:0 | Bu yazı 4052 kere okunmuş.

Avrasya Üniversitesi le ilgili blog sayfamız.

Misyon
 
Avrasya Üniversitesi bilim ve teknoloji alanlarında yürüttüğü araştırmalar ve verdiği eğitim-öğretimle, değişime ve gelişime açık bireyler yetiştirmeyi, her alandaki birikimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir.
 
Vizyon
 
İlham verici bir dünya markası olan; öğrencisi, personeli ve mezunu olmaktan gurur duyulan; değişime ve gelişime liderlik eden bir üniversite olmaktır.
 
Temel Değerler
 
Avrasya Üniversitesi; şeffaf ve hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket eden,  çalışanlarına karşı adil ve paydaşları arasında ayrım yapmayan, çeşitliliğe saygı duyan, hakkaniyete ve liyakate önem veren, görev tanımının sınırlarını aşmaya hazır, yaptığı işi daha iyi yapabilmek için değişimi zorlayan ve katma değer üreten bir üniversite olarak aşağıdaki temel ilkelere uygun hareket eder.
 
Öngörülü Olma: Avrasya Üniversitesi, öngörü ile pozisyon alır, plan yapar. Plan Alternatifler içerir. Bireylerin proaktif davranarak inisiyatif ve sorumluluk almaları teşvik edilir. Sonuçlardan kurumsal ve bireysel tecrübe edinilmesi esastır.
Saygı: Avrasya Üniversitesi, kurumsal çevresindeki (toplum ve tüm paydaşlar) ve doğal çevresindeki değerlere saygılı ve duyarlıdır. Avrasya Üniversitesi tüm eylemlerinde toplumsal norm ve değerleri öncelikle gözetir. Avrasya  Üniversitesi, birey hak ve özgürlüklerine inanır ve saygı gösterir, kendi görev alanında bu hak ve özgürlüklerin genişlemesi için çaba gösterir, sürdürülebilirlik ve çevreye saygı anlayışının gelişmesinde örnek olmayı amaçlar.
Estetik: Avrasya Üniversitesi, toplum ve kendi çalışanları ve öğrencileri açısından spor, sanat ve bunlara bağlı estetik kazanımlara önem verir. Estetik değerlerin toplumda ve üniversitede yayılmasına önayak olur.
Katılımcılık: Avrasya Üniversitesi, çalışanlarının bireysel özellik ve idealizmlerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine katılmalarını sağlar. Avrasya Üniversitesi, tüm paydaşlarının görüş ve düşüncelerine değer vererek süreçlerinde bu görüş ve düşünceleri gözetir.
 
Pelitli Campus:
Adress : T.C. Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü Adnan Kahveci Mahallesi Rize caddesi, No:226 TRABZON / TURKEY
Tel: 0 462 334 05 50
0 462 334 64 44
0 462 334 64 45
0 462 334 64 47
0 462 334 64 50
0 462 344 05 10
0 462 344 05 18
0 462 335 50 02
Fax: 0 462 334 64 54
 
Yomra Campus:
Adress : T.C. Avrasya Üniversitesi Sancak Mah. Hükümet Cad. Yomra / TRABZON / TURKEY
Tel: 0 462 344 05 11
0 462 344 05 19
 
Ömer Yıldız Campus: 
Adress: Yalıncak Mahallesi, Rize Cad. No: 125/1 Ortahisar / Trabzon- TURKEY
Tel: 0462 335 50 00
Fax: 0462 335 50 01
E-mail : info@avrasya.edu.tr

Siz de Yazın