LYS Tarih Dopinginin İçeriği

Online Eğitimin Avantajları

  Online eğitimin sağladığı en büyük avantaj esnekliktir. Bununla birlikte daha az para ve zaman harcayarak en yüksek verimi alabilirsiniz.

 Devam zorunluluğu olan bir okula ya da eğitim kurumuna bağlı kalmadan eğitiminizi sürdürebilir, böylelikle hem çalışıp hem de eğitiminize devam etme imkanı bulabilirsiniz.

 Günlük hayatınızı ve işlerinizi aksatmadan dersleri takip edebilirsiniz.

  Ne kadar çalışmak istediğinizi ve dinlenme sürelerinizi kendiniz belirleyebilirsiniz.

  Anlamadığınız ya da zorlandığınız konuları tekrar tekrar izleyebilir ve eksiklerinizi rahatlıkla görebilirsiniz.

  Eğitim süreciniz boyunca görme ve duyma duyularınız aktif olarak kullanıldığı için klasik ezberci metotların aksine kalıcı bir öğrenme sağlayabilirsiniz.

Paylaşın

LYS Tarih Dopinginin İçeriği

PDF olarak indirmek için tıklayınızrsm

Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışları ve İlk Türk Devletleri
Orta Asya’da İlk Uygarlık Merkezleri
Türklerin Göç Nedenleri
İskitler
Büyük Hun Devleti
Avarlar
Avrupa Hun Devleti
Birinci Göktürk Devleti
İkinci Göktürk Devleti
Uygurlar
Diğer Türk Devletleri 1
Diğer Türk Devletleri 2
İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık
İslamiyet öncesinde Türklerde Devlet Anlayışı
Türklerde Dini İnanış
Türklerde Ordu
Türklerde Toplum Yapısı
İlk Müslüman Türk Devletleri
İlk Türk-Arap İlişkileri
Karahanlılar
Karahanlılar Edebi Eserler
Karahanlılar Mimari
Gazneliler
Gazneliler Edebi Eserler – Mimari
Büyük Selçuklu Devleti 1. Kısım
Büyük Selçuklu Devleti 2. Kısım
Büyük Selçuklu Devleti 3. Kısım
Büyük Selçuklu Devleti 4. Kısım
Mısırda Mısırda Kurulan Türk Devletleri
Türk İslam Devletlerinde Kültür ve Uygarlık
Türk İslam Devletlerinde Devlet Anlayışı
Merkezi Yönetim Devlet Görevlileri
Merkezi Yönetim Divanlar
Türk İslam Devletlerinde Ordu-Vergi Sistemi
Türk İslam Devletleri Mimari Türleri
Türk İslam Devletlerinde Hükümdarlık Alametleri
Türk İslam Devletlerinde Bilim
Türk İslam Devletlerinde Toprak Sistemi
Orta Çağda Avrupa
Kavimler Göçü
Feodalite
Haçlı Seferleri
İngiltere’de Demokrasi Hareketleri
Anadolunun Türkleşmesi ve Türkiye Tarihi
Birinci Türk Beylikleri Dönemi
Türkiye Selçuklu Devleti 1. Kısım
Türkiye Selçuklu Devleti 2. Kısım
İkinci Türk Beylikleri Dönemi
Diğer Önemli Devletler
Beylikten Devlete Osmanlı: Kuruluş Dönemi(1300-1453)
Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Sebepleri
Osman Bey Dönemi
Orhan Bey Dönemi
Birinci Murat Dönemi
Yıldırım Bayezıt Dönemi
Birinci Mehmet Dönemi
İkinci Murat Dönemi
Dünya Gücü Osmanlı Devleti: Yükselme Dönemi (1453-1600)
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
İkinci Beyazıt Dönemi
Yavuz Sultan Selim Dönemi
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
İkinci Selim Dönemi
Üçüncü Murat Dönemi
Sokullu Mehmet Paşa
Yeni Çağda Avrupa
Coğrafi Keşifler
Yeni Çağda Avrupa
Reform ve Otuz Yıl Savaşları
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
Osmanlı Devleti Nitelikleri
Osmanlıda Hükümdar ve Merkez Teşkilatı
Osmanlıda Veraset Sistemi
Osmanlı Saray Teşkilatı
Osmanlıda Saray
Osmanlı Yönetici Sınıfları
Divan-ı Hümayun
Toprak Yönetimi
Eyalet Ve Taşra Yönetimi
Osmanlı Ekonomisi ve Vergi Sistemi
Osmanlı Devleti Ticaret Para Bankacılık
Osmanlı Devleti'nde Bazı Ekonomi Kavramları
Osmanlı Devletinde Ordu
Erken Dönem Mimari Eserler
Klasik Dönem Mimari Eserler
Geç Dönem Mimari Eserler
Arayış Yılları: Duraklama Dönemi (1600-1700)
Duraklamanın Sebepleri
Osmanlı – İran İlişkileri
Osmanlı – Lehistan İlişkileri
Osmanlı – Venedik İlişkileri
Osmanlı – Rusya İlişkileri
Osmanlı – Avusturya İlişkileri
Duraklama Dönemi İsyanları
Duraklama Dönemi Islahatları
Değişim ve Diplomasi: Gerileme Dönemi (1700-1800)
18. YY. Siyasi Olayları
Lale Devri
Birinci Mahmut – Üçüncü Mustafa – Birinci Abdülhamit Islahatları
Üçüncü Selim Islahatları
En Uzun Yüzyıl: Dağılma Dönemi (1800-1922)
Osmanlı Rus Savaşları
Ulusçuluk İsyanları
İkinci Mahmut Dönemi Siyasi Olayları
Mısır Sorunu
İkinci Mahmut Dönemi Islahatları
Abdülmecit Dönemi Siyasi Olayları
Tanzimat Dönemi Islahatları
İkinci Abdülhamit Dönemi Siyasi Olayları
İkinci Abdülhamit Dönemi Islahatları
İkinci Meşrutiyet Dönemi ve Siyasi Olayları
Fikir Akımları
Yirminci Yüzyıl Başlarında Dünya
I. Dünya Savaşı Sebepleri
I. Dünya Savaşı Öncesinde Gelişmeler
I. Dünya Savaşında Cepheler
Bolşevik İhtilali
Paris Barış Konferansı
I. Dünya Savaşı Sonunda İmzalanan Antlaşmalar
Ortadoğu'da Mandater Yönetimlerin Kurulması
I. Dünya Savaşı Sonuçları
SSCB'ye Kadar Orta Asya'daki Türkler
SSCB Döneminde Türk Toplulukları
Paris Barış Konferansında ve Türkiye
Mondros Ateşkes Antlaşması
Milli Varlığa Zararlı ve Yararlı Cemiyetler
İki Savaş Arası Dönemde Avrupa ve Dünya
İki Savaş Arası Dönemde Barışı Koruma Çabaları
1929 Dünya Ekonomik Bunalımı
Ekonomik Bunalım Yıllarında Türkiye
Totaliter Rejimlerin Ortaya Çıkışı
Japonya'nın Ortaya Çıkışı
İki Savaş Arası Dönemde Bilimsel Gelişmeler
1930 – 1939 Türkiye Dış Politikası
Balkan Antantı
Montrö Boğazlar Sözleşmesi - Sadabad Paktı
II. Dünya Savaşı Sebepleri ve Savaş Öncesi Gelişmeler
II. Dünya Savaşı Sebepleri
II. Dünya Savaşına Kadar Almanya
II. Dünya Savaşına Kadar İtalya
II. Dünya Savaşına Kadar Japonya
II. Dünya Savaşı Cepheleri - Konferanslar - Sonuçlar
Asya Pasifik Cephesi
Avrupa Cephesi
Kuzey Afrika Cephesi
II. Dünya Savaşının Sona Ermesi
Savaş Sırasında ve Sonrasında Konferanslar
2. Dünya Savaşının Sonuçları
II. Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye
II. Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye
II. Dünya Savaşında Türkiyenin Katıldığı Konferanslar
Savaş Sırasında Türkiye'nin Aldığı Önlemler
Soğuk Savaş Dönemi Türkiye
Soğuk Savaş Dönemi Türkiye
Yumuşama Dönemi ve Dünyadaki Değişim
Yumuşama Dönemi - Küba Buhranı
Nükleer Silahları Sınırlandırma Çabaları
Bağlantısızlık Hareketi
Hellsinki Nihai Senedi
1973 Petrol Krizi - İran Irak Savaşı
Yumuşama Döneminde Türkiye
Yumuşama Döneminde Türkiye 1. Kısım
Yumuşama Döneminde Türkiye 2. Kısım
Yumuşama Döneminde Türkiye 3. Kısım
Ortadoğu - Uzakdoğu - Güneydoğu Asyada Gelişmeler
Paylaşılamayan Ortadoğu Arap İsrail Savaşları
Güneydoğu Asya'da Gelişmeler
Uzakdoğu’da Çatışmalar
NATO - Avrupa Birliği - Birleşmiş Milletler
Birleşmiş Milletler Temel Organları
Birleşmiş Milletler Yardımcı Kuruluşlar
NATO ve Avrupa Birliği
Küreselleşen Dünya
SSCB’nin Ardından Yeni Dünya Düzeni
Küresel Sorunlar
Soğuk Savaş Dönemi ve Bloklaşma
Blokların Kuruluşu ve Doğu Bloğu Gelişmeleri
Batı Bloğu Kuruluşu ve Gelişmeleri
Almanya'nın Bölünmesi ve Berlin Buhranı


Online LYS Eğitimleri

LYS Edebiyat

Görsel ve duyusal hafıza teknikleriyle LYS Edebiyat müfredatının tamamını online video eğitim setiyle bitirin.

559 TL  yerine sadece  449.00 TL
Satın Al

LYS Eşit Ağırlık Paket

Doping Hafıza Online LYS Eşit Ağırlık Paket, LYS Edebiyat, LYS Matematik, LYS Coğrafya dopingini gururla sunar.

949 TL  yerine sadece  799.00 TL
Satın Al

LYS Sayısal Paket

Doping Hafıza Online LYS Sayısal Paket, LYS Fizik, LYS Kimya, LYS Matematik, LYS Biyoloji dopingini gururla sunar.

949 TL  yerine sadece  799.00 TL
Satın Al

LYS Sözel Paket

Doping Hafıza Online LYS Sözel Paket, LYS Edebiyat, LYS Tarih, LYS Coğrafya dopingini gururla sunar.

949 TL  yerine sadece  799.00 TL
Satın Al

LYS Tarih

Uzun bir zaman diliminde yoğun tarih çalışmaları yapmadan Tarih dersinde başarılı olmak artık online LYS dopingiyle mümkün hale geliyor.

359 TL  yerine sadece  259.00 TL
Satın Al

LYS Coğrafya

Online eğitimin tekrar imkanı ve hafıza tekniklerinin çok kısa sürede öğretebilme potansiyeli size sınava hazırlanırken büyük bir avantaj sağlayacak.

359 TL  yerine sadece  259.00 TL
Satın Al

LYS Matematik

Doping Hafıza LYS Matematiği gururla sunar. Sizler için LYS Matematiği simülasyonlar, animasyonlar ve hafıza teknikleriyle hazırladık.

359 TL  yerine sadece  299.00 TL
Satın Al

LYS Fizik

LYS Fizik dersini sizler için eğlenceye çeviriyoruz.Artık sürekli çalışılıp ne işe yaradığı, nerede ve ne için kullanıldığı anlaşılmayan formüllerden kurtulacaksınız.

359 TL  yerine sadece  259.00 TL
Satın Al

LYS Kimya

LYS Kimya içerik olarak çok karmaşık görünmesine rağmen sade ve dikkatli bir yaklaşımla anlaşılabilecek bir derstir.Sizler için LYS Kimya nın şifrelerini hazırladık.

359 TL  yerine sadece  259.00 TL
Satın Al

LYS Biyoloji

Biyoloji dersi genel olarak sayısal derslerden sorumlu olan öğrenciler için en az sevilen derstir.Online LYS Biyoloji ile fark yaratın.

359 TL  yerine sadece  259.00 TL
Satın Al
mukam

Doping Hafıza Eğitimleri hakkında bilgi almak için bizi
0212 236 74 41 numaralı telefonumuzdan arayabilir

0533 236 20 05
numaralı WhatsApp bilgi hattımızı kullanabilirsiniz.
Sorunuz mu Var? Uzman Kadromuz Cevaplasın!