YGS Tarih Dopingi İçeriği

YGS Tarih seminerinde 2 günlük programda öğretilen dersin konu başlıkları.

Online Eğitim

Online YGS Eğitimleri

Online Eğitimin Avantajları

  Online eğitimin sağladığı en büyük avantaj esnekliktir. Bununla birlikte daha az para ve zaman harcayarak en yüksek verimi alabilirsiniz.

 Devam zorunluluğu olan bir okula ya da eğitim kurumuna bağlı kalmadan eğitiminizi sürdürebilir, böylelikle hem çalışıp hem de eğitiminize devam etme imkanı bulabilirsiniz.

 Günlük hayatınızı ve işlerinizi aksatmadan dersleri takip edebilirsiniz.

  Ne kadar çalışmak istediğinizi ve dinlenme sürelerinizi kendiniz belirleyebilirsiniz.

  Anlamadığınız ya da zorlandığınız konuları tekrar tekrar izleyebilir ve eksiklerinizi rahatlıkla görebilirsiniz.

  Eğitim süreciniz boyunca görme ve duyma duyularınız aktif olarak kullanıldığı için klasik ezberci metotların aksine kalıcı bir öğrenme sağlayabilirsiniz.


YGS Tarih Örnek
Videoları İzleyin

YGS Matematik Örnek
Videoları İzleyin


YGS Türkçe Örnek
Videoları İzleyin

YGS Coğrafya Örnek
Videoları İzleyin


YGS Online Eğitim
Örnek Videoları İzleyin

Paylaşın

YGS Tarih Dopingi İçeriği

YGS Tarih seminerinde 2 günlük programda öğretilen dersin konu başlıkları.

YGS Tarih Dopingi konu başlıkları:

PDF olarak indirmek için tıklayınızrsm

 

 

Konu Başlıkları:

Tarih Öncesi Çağlar
Eski Taş Çağı
Kalkolitik Dönem
Maden Devri
Orta Taş Çağı
Yeni Taş Çağı
Tarih Çağları
İlkçağ
Ortaçağ
Yeniçağ
İlk Çağ Anadolu Uygarlıkları
Frigya Uygarlığı
Hititler
İyonyalılar
Lidyalılar
Makedonya
Persler
Roma İmparatorluğu
Urartular
İlk Çağ Mezopotamya Uygarlıkları
Akadlar
Asurlular
Babil Uygarlığı
Mezopotamya
Sümerler
İlk Çağ Ege Medeniyetleri
Girit Uygarlığı
Miken Uygarlığı
Yunan Uygarlığı
İlk Çağ Diğer Uygarlıklar
İbrani ve Mısır Uygarlığı
İlkçağ Çin-Hint Medeniyetleri
Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı
İskitler
Orta Asyada Kurulan Medeniyetler
Türklerin Göç Nedenleri
İlk Türk Devletleri
1. Göktürk Devleti
2. Göktürk Devleti
Avrupa Hun Devleti
Hunlar
Uygurlar
Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları
Diğer Türk Devletleri I.
Diğer Türk Devletleri II.
İslamiyet Öncesinde Türk Devletleri Kültür ve Medeniyet
İslamiyet öncesinde Türklerde Devlet Anlayışı
Türklerde Dini İnanış
Türklerde Ordu
Türklerde Toplum Yapısı
İlk Türk İslam Devletleri
Büyük Selçuklu Devleti 1. Kısım
Büyük Selçuklu Devleti 2. Kısım
Büyük Selçuklu Devleti 3. Kısım
Büyük Selçuklu Devleti 4. Kısım
Gazneliler
İlk Türk-Arap İlişkileri
Karahanlılar
Karahanlılar Edebi Eserler
Mısır'da Kurulan Türk Devletleri
Türkiye Tarihi
Birinci Türk Beylikleri Dönemi
İkinci Türk Beylikleri Dönemi
Türkiye Selçuklu Devleti 1. Kısım
Türkiye Selçuklu Devleti 2. Kısım
Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi
Çelebi Mehmet Dönemi
I. Murat Dönemi
II. Murat Dönemi
Orhan Bey Dönemi
Osman Bey Dönemi
Osmanlının Kısa Sürede Büyümesinin Sebepleri
Yıldırım Bayezid Dönemi
Dünya Gücü Osmanlı Devleti
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
2. Bayezid Dönemi
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
Sokullu Mehmet Paşa Dönemi
Yavuz Sultan Selim Dönemi
XVII. Yüzyıl Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
Duraklama Dönemi İsyanları
Duraklama Dönemi Islahatları
Duraklama Sebepleri
XVIII. Yüzyıl Osmanlı Devleti
I. Mahmut - III Mustafa - I Abdulhamit Dönemleri Islahatları
III. Selim Dönemi Islahatları ve Nizam-ı Cedit Dönemi
Lale Devri Islahatları
XIX. Yüzyıl Osmanlı Devleti
2. Meşrutiyet ve 31 Mart Vakası
Abdülaziz Dönemi ve Islahatları
Abdülmecit Dönemi ve Islahatları
II. Mahmut Dönemi Islahatları
Kırım Savaşı ve 19. Yy. Toprak Kayıpları
Meşrutiyet Dönemi Islahatları
Mısır Sorunu
Tanzimat Dönemi Taşra Teşkilatı
Tanzimat Fermanı Merkez Teşkilatı Islahatlar
Ulusçuluk İsyanları
Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlığı
Divan-ı Hümayun
Eyalet ve Taşra Yönetimi
Osmanlı Devleti Nitelikleri
Osmanlı Devleti Ticaret Para Bankacılık
Osmanlı Devletinde Ordu
Osmanlı Ekonomisi ve Vergi Sistemi
Osmanlı Yönetici Sınıfları
Osmanlıda Hümkümdar ve Merkez Teşkilatı
Osmanlıda Saray
Osmanlıda Veraset Sistemi
Toprak Yönetimi
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti
Balkan Savaşları
Fikir Akımları
Trablusgarp Savaşı
I. Dünya Savaşı
I. Dünya Savaşı Öncesinde Gelişmeler
I. Dünya Savaşı Sebepleri
I. Dünya Savaşı Sonuçları
I. Dünya Savaşında Cepheler
Paris Barış Konferansı ve Sonrasındaki Gelişmeler|
Savaş Sonunda İmzalanan Antlaşmalar
Mondros-İşgaller-Cemiyetler
Cemiyetler
Mondros Ateşkes Antlaşması
Milli Mücadele Hazırlık Dönemi
Amasya Genelgesi
Amasya Görüşmeleri
Erzurum Kongresi
Milli Mücadele Sırasındaki Yayınlar
Mustafa Kemalin Samsuna Çıkması ve Havza Genelgesi
Sivas Kongresi
Son Osmanlı Mebuslar Meclisi ve Misakı Milli Kararları
I. TBMM Dönemi
I. TBMM'nin Özellikleri
I. TBMM'ye Karşı Olan İsyanlar
Sevr Barış Anlaşması
Milli Mücadele Muharebeler Dönemi
Büyük Taarruz ve Mudanya Ateşkes Antlaşması
Eskişehir Kütahya Savaşları
I. İnönü Savaşı Ve Sonuçları
II. İnönü Savaşı Ve Sonuçları
Lozan Barış Konferansı ve Görüşülen Konular
Sakarya Savaşı
II. TBMM Dönemi
Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri ve Cumhuriyet Halk Fırkası
Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen Olayı
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
Şeyh Sait İsyanı ve Sonuçları
Atatürk Dönemi Dış Politika
Balkan Antantı
Dış Politikanın Temel İlkeleri
Montrö Dış Boğazlar Sözleşmesi
Musul Sorunu ve Irak Sınırı
Nüfus Mübadelesi Sorunu
Atatürk İlkeleri Ve İnkilapları
Atatürk İlkeleri
Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar
Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar
Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar
Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar
Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar
Türk Medeni Kanunu ve Diğer Kanunlar
İslam Tarihi
Hz. Muhammed Dönemi
Hz. Muhammed Sonrası Dönem
İslamiyet Öncesi Dünyada Genel Durum

Online YGS Tarih Eğitimini Satın Alın Online YGS Eğitimini Satın Alın

 


Online YGS Eğitimleri

  YGS Tüm Paketler 1

  YGS Tarih, YGS Matematik, YGS Türkçe, YGS Coğrafya, YGS Fizik, YGS Kimya, YGS Biyoloji derslerinin tamamı indirimle.

  TL  yerine sadece  .00 TL
  Satın Al

  YGS Tüm Paketler 2

  YGS Tarih, YGS Matematik, YGS Türkçe, YGS Coğrafya derslerinin tamamı kampanyalı indirimli fiyatını Kaçırmayın!

  TL  yerine sadece  .00 TL
  Satın Al

  YGS Tarih

  Doping Hafıza olarak görsel, öyküsel ve işitsel hafıza tekniklerini kullanarak, konuları bildiğiniz, unutmadığınız, sıkılmadığınız ve kalıcı belleğinize kaydettiğiniz hale getiriyoruz.

  TL  yerine sadece  .00 TL
  Satın Al

  YGS Coğrafya

  Doping Hafıza görsel, duyusal ve çağrışımsal hafıza teknikleriyle bilgileri çabuk ve pratik bir şekilde öğretiyor ve öğrencideki o korkular yerini özgüven ve rahatlığa bırakıyor.

  TL  yerine sadece  .00 TL
  Satın Al

  YGS Türkçe

  Akıl Haritaları ile Türkçe Dopingi’nde tüm müfredatı hızlı, kalıcı ve sınava endeksli bir şekilde öğrenebilirsiniz. Üstelik not tutmanıza gerek kalmadan.

  TL  yerine sadece  .00 TL
  Satın Al

  YGS Matematik

  Doping Hafıza olarak bizler, bu dersin önemini biliyor ve sizler için pratik yollar ve çözümlerle oluşturduğumuz MATEMATİK Doping ’ini sunuyoruz.

  TL  yerine sadece  .00 TL
  Satın Al

  YGS Fizik

  Fizik, hayatımızın her alanını kapsadığı için sorulabilecek soru tarzları açısından en geniş yelpazeye sahip olan derslerden biridir.Animasyonlarla hazırlanmış YGS Fizik kaçırmayın.

  TL  yerine sadece  .00 TL
  Satın Al

  YGS Kimya

  YGS Kimya içerik olarak çok karmaşık görünmesine rağmen sade ve dikkatli bir yaklaşımla anlaşılabilecek bir derstir.Sizler için YGS Kimya nın şifrelerini hazırladık.

  TL  yerine sadece  .00 TL
  Satın Al

  YGS Biyoloji

  Biyoloji dersi genel olarak sayısal derslerden sorumlu olan öğrenciler için en az sevilen derstir.Online YGS Biyoloji ile fark yaratın.

  TL  yerine sadece  .00 TL
  Satın Al
mukam

Doping Hafıza Online YGS Eğitimleri hakkında bilgi almak için lütfen 0212 236 74 41
numaralı telefondan bize ulaşın.